August 12

KEMASUKAN BARU KE SMI TAHFIZ KHALIFAH

akan di buka

KEMASUKAN BARU PENGAJIAN TAHFIZ DI SMI TAHFIZ KHALIFAH

SEKOLAH MENENGAH INTEGRASI TAHFIZ KHALIFAH 

(Tahfiz & Akademik)

SPM & STAM

LOKASI PENGAJIAN : BANDAR SERI PUTRA & BANGI AVENUE

TARIKH MASUK : 7 DISEMBER 2014

Tarikh Temuduga 1 : 6 November 2014

Tarikh Temuduga 2 : 7 November 2014

Masa Temuduga : 8.00 pagi – 5.00 petang

PELAJAR BERUSIA 16 TAHUN PADA TAHUN 2015

(Syarat LULUS TEMUDUGA)

KEMASUKAN HANYA :

20 Orang Pelajar Lelaki

20 Orang Pelajar Perempuan

SYARAT KEMASUKAN

1.

Lulus Temuduga

2.

Tiada Masalah Disiplin & Menepati Masa

3.

Berazam Tinggi Untuk BERJAYA Dunia & Akhirat

4.

Berakhlak Mulia & BUKAN Perokok

5.

BERSEDIA MEMATUHI Peraturan Madrasah

6.

Bersungguh-bersungguh Menghafaz 10 Juzuk Setahun(Minimum)

7.

Menghormati Tenaga Pengajar & Pihak Pengurusan

8.

BERSEDIA MELIBATKAN Diri Dengan Program Masyarakat

VISI S.M.I Tahfiz Khalifah

1

Melahirkan Pelajar Yang Cemerlang Di Dunia & Akhirat Berlandaskan Al-Quran & Al-Hadis

2

Melahirkan Pelajar Yang TAHU, MAHU & MAMPU Untuk BERUSAHA & BERJAYA

3

Melahirkan Pelajar Yang Berjiwa Kepimpinan Mirip Para Sahabat R.A.

4

Melahirkan Pelajar Yang Sangat Dirindui IbuBapa, Keluarga, Masyarakat bahkan Negara kerana KEJAYAAN mereka memahami Al-Quran & Al-Hadis

MISI S.M. I Tahfiz Khalifah

1

Menyediakan Modul Pembelajaran Yang Bersepadu Berpandukan Al-Quran & Al-Hadis serta Akademik.

2

Menyediakan Guru-guru yang Berpengalaman.

3

Berusaha Melengkapkan Prasarana Pembelajaran Yang Menepati Keperluan Semasa.

4

Berusaha Menyediakan Peluang Pembelajaran Berterusan.

5

Berusaha Menyediakan Peluang Pekerjaan Yang Bersesuaian Kepada Pelajar Yang Telah Berjaya Menjdai Pelajar Cemerlang.

MATAPELAJARAN

TERAS

HAFAZAN AL-QURAN

S.M.I TAHFIZ KHALIFAH

TINGKATAN 4

10 JUZUK

TINGKATAN 5

10 JUZUK

TINGKATAN 6

10 JUZUK

JUMLAH JUZUK KESELURUHAN

30 JUZUK

AGAMA

AKADEMIK

KEMUDAHAN

- Pusat Sumber

- Pengangkutan

- Kedai Mini Tahfiz

- Surau

- Kantin

- Pejabat

PEPERIKSAAN

- Ujian bulanan setiap dua bulan

- Peperiksaan Pertengahan Tahun

- Peperiksaan Akhir Tahun

-Sijil Program Dalaman

S.P.M

S.T.A.M

-Sijil Program Masyarakat

- Sjiil Khatam Al-Quran

Sijil Syahadah Tahfiz

WAKTU PERSEKOLAHAN

Masa Pembelajaran

8.00 pagi – 5.00 petang

Rehat pertama

10.20 – 10.40 pagi

Rehat kedua

1.10 – 2.15 petang

* Makan pagi, tengah hari dan petang di sediakan oleh pihak sekolah

LOKASI PEMBELAJARAN & ASRAMA:

1

PELAJAR PEREMPUAN(BANAT) – Lokasi Cadangan : Bangi Avenue

2

PELAJAR LELAKI(Banin) – Lokasi Cadangan : Bandar Seri Putra

BERASRAMA – YURAN PROGRAM TAHFIZ & TINGKATAN 4, 5(SPM) & 6(STAM)

No.

Perkara

Terma

Jan
(RM)

Feb-Dis
(RM)

Jul
(RM)

 1*  Yuran Pendaftaran  Tahunan

300

 2*  Yuran Asrama  Tahunan

300

 3*  Yuran Pengajian Tahfiz, Deeniyyah & Akademmik  Bulanan

300

300

300

 4  Yuran Makan Bulanan  Bulanan

120

120

120

 5*  Yuran Asrama & Utiliti  Bulanan

100

100

100

 6*  Yuran Pengangkutan (Semester)  6 bulan sekali

300

300

 7  Insuran Tahunan  Tahunan

20

 8  Yuran Peperiksaan Pertengahan
& Akhir Semester
 6 bulan sekali

120

120

 Total

1560

520

940

Nota:
a: Perkara yang ada (*) boleh didiskaunkan untuk anak-anak yang seterusnya. Diskaun anak kedua 20%, anak ketiga 30%, anak keempat 40%, anak kelima & seterusnya 50%b: Perkara no.1, 2 & 7 hanya dibayar tahunanc: Perkara no.6 & 8 dibayar setiap 6 bulan sekalid: Perkara 3, 4 & 5 dibayar bulanan.
TANPA ASRAMA – YURAN PROGRAM TAHFIZ & TINGKATAN 4, 5(SPM) & 6(STAM)
1. MASA PENGAJIAN

7.30 pagi

Hingga

5.00 petang

NO.

PERKARA

TERMA

Jan
(RM)

Feb-Dis (RM)

Jul
(RM)

1*

 Yuran Pendaftaran

Tahunan

300

2*

 Yuran Pengajian Bulanan

Bulanan

300

300

300

3

 Yuran Makan

Bulanan

150

150

150

4*

 Deposit Satu Bulan

Sekali

300

5

 Insuran Tahunan

Tahunan

20

6

 Yuran Peperiksaan Pertengahan
& Akhir Semester

 6 bulan

 120

 120

1190

450

570

Nota:
a: Perkara yang ada (*) boleh didiskaunkan untuk anak-anak yang seterusnya. Diskaun anak kedua 20%, anak ketiga 30%, anak keempat 40%, anak kelima & seterusnya 50%
b: Perkara no.1 & 5 hanya dibayar tahunan
c: Perkara no.4 di bayar sekali sahaja dan tidak akan dipulangkan tetapi boleh digantikan dengan bayaran bulan terakhir
d: Perkara no.6 dibayar setiap 6 bulan sekali
e: Perkara 2 & 3 dibayar bulanan.

PEJABAT URUSAN & PENDAFTARAN :

TAHFIZ KHALIFAH

2.08A Tingkat 1, WISMA UNIKEB,

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA(UKM)

43600 Bangi

Hubungi : 019-229 6464

Faks : 03-8926 4464

Email : tahfizkhalifah@gmail.com

Website : www.TAHFIZKHALIFAH.com

Facebook : www.facebook.com/tahfizkhalifah

Category: Uncategorized